31 maart 2015

Connecties

Het Mentorprogramma Friesland van de vier grote hbo- en mbo-instellingen in Leeuwarden (Friesland College, Friese Poort, NHL en Stenden) vroeg me een nieuwe foto te maken voor zijn website. Deze is bedoeld ter vervanging van de brede bannerfoto met een mentor en mentee, die al een paar jaar dienst doet. Maar hij moet (bijgesneden) ook werken op staand formaat.

Ik fotografeerde twee combinaties van mentoren en hun pupillen: Iwan en Sytske, en Monique en Frans. Daarbij hadden we het nieuwe onderkomen van het Mentorprogramma tot onze beschikking, namelijk de Kanselarij (voorheen het Fries Museum) aan de Tweebaksmarkt.

Mijn opzet was steeds de connectie tussen de twee personen te laten zien en het plezier dat ze hebben in het onderling contact, dat door beiden als verrijkend wordt ervaren. Hierbij de twee 'winnende' foto's van twee bijzondere stellen.

30 maart 2015

Stil


De straatverlichting in Aldegea (Sm) was uit, toen Elske Adema haar gedicht over de nacht voorlas. Zaterdagavond vierde het dorp aan de Alde Feanen het donker, tijdens Earth Hour. Het moment waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de schoonheid van de nacht en voor het feit dat fossiele brandstoffen eindig zijn.

In de Leeuwarder Courant deed ik verslag van deze avond, waarop ook de winnaar van de ezelsbruggetjeswedstrijd van Feel the Night en de LC bekend werd gemaakt. Om de stand van de planeten te onthouden had Trijntje de Groot de volgende zin ingestuurd: Myn Famke Is Mei Jo Soan Utnaaid Nei Peazens. Met haar inzending won zij een mini-zonnestelsel, dat werd uitgereikt door Nynke Rixt Jukema van Feel the Night.

Aldegea vierde niet alleen de nacht met het doven van de straatverlichting, maar ook met een serie gedichten langs het Aldegeaster Dichterspaad dat dezelfde avond werd geopend. Elske had meegedaan aan de scholierenwedstrijd en gewonnen met haar gedicht, dat nu een plekje op de route heeft gekregen.

Niet slapen

De sterren fonkelen in de nacht
Je ligt in bed
Je kijkt naar de klok
Het is 3 uur 's nachts
Je hoort van alles ritselen
Takken zwiepen tegen je raam
Je hoort de hond blaffen

Je drukt het lichtknopje aan
En in één keer
is het stil.


15 maart 2015

Navelstreng


Als Hendrik Elings op vakantie is, dan verlangt hij na een paar dagen al weer naar huis. Naar zijn atelier, naar de verf en de geur daarvan. Hij is verknocht aan het Bildt. 'Ik ben heel honkvast.'

Ondanks dat hij zijn studie in Utrecht volgde en daarna nog een tijd in Leeuwarden woonde, heeft hij de 'navelstreng' met zijn geboortegrond nooit doorgesneden. Hij bleef er kaatsen, waterpoloën en in bandjes spelen.

De band met het Bildt zit voor hem in de herinneringen. Geuren en geluiden. Zoals het geluid van een eenmotorig vliegtuigje dat je kunt horen als je op de zeedijk ligt. Of van het ruisen van de grote wilgen, dat hij associeert met de bomen die rond het fruitbedrijf van zijn vader stonden.

Mijn gesprek met Hendrik Elings was het eerste in een serie over Wonen aan de Oudebildtdijk. Dit project is onderdeel van Mooie Plaatsies, dat ik samen doe met fotograaf Baukje Venema. Meer hierover op Facebook, onder 'Wonen aan de Oudebildtdijk'.