30 maart 2015

Stil


De straatverlichting in Aldegea (Sm) was uit, toen Elske Adema haar gedicht over de nacht voorlas. Zaterdagavond vierde het dorp aan de Alde Feanen het donker, tijdens Earth Hour. Het moment waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de schoonheid van de nacht en voor het feit dat fossiele brandstoffen eindig zijn.

In de Leeuwarder Courant deed ik verslag van deze avond, waarop ook de winnaar van de ezelsbruggetjeswedstrijd van Feel the Night en de LC bekend werd gemaakt. Om de stand van de planeten te onthouden had Trijntje de Groot de volgende zin ingestuurd: Myn Famke Is Mei Jo Soan Utnaaid Nei Peazens. Met haar inzending won zij een mini-zonnestelsel, dat werd uitgereikt door Nynke Rixt Jukema van Feel the Night.

Aldegea vierde niet alleen de nacht met het doven van de straatverlichting, maar ook met een serie gedichten langs het Aldegeaster Dichterspaad dat dezelfde avond werd geopend. Elske had meegedaan aan de scholierenwedstrijd en gewonnen met haar gedicht, dat nu een plekje op de route heeft gekregen.

Niet slapen

De sterren fonkelen in de nacht
Je ligt in bed
Je kijkt naar de klok
Het is 3 uur 's nachts
Je hoort van alles ritselen
Takken zwiepen tegen je raam
Je hoort de hond blaffen

Je drukt het lichtknopje aan
En in één keer
is het stil.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten