25 maart 2018

I'm back
Jeetje, niet te geloven dat ik al bijna een jaar geen blog meer heb geschreven. En dat terwijl er alle reden was het een en ander te delen via deze route!

Even een kleine update:
- het gaat goed met honden Hamish en Duncan;
- het boek over pepermuntfabriek Fortuin in Dokkum is prachtig geworden;
- dat geldt ook voor De Bildtse Bank, het eigenaardige vertrouwen, waarvoor ik interviews deed en foto's maakte;
- in november 2017 ben ik niet in Parijs geweest. Dus vandaar dat blogs hierover ontbraken;
- deze maand was ik wel in Antwerpen, in het FOMU. Daarover later meer.

Maar ik ben vooral zo druk met Mooie Plaatsys. Met fotograaf Baukje Venema heb ik twintig Bilkerts geportretteerd. Een vooruitblik geven we al op onze website www.mooieplaatsys.frl. Daar lees je ook op welke manier we dit project onder de aandacht brengen, en hoe we met de negentiende-eeuwse houten camera van Baukje nog meer mensen zullen vastleggen, die zich verbonden voelen met het Bildt.

We zijn nu druk met de correcte vertaling van alle Bildtse citaten en met de juiste inleidingen. Vormgever Kitty Lolkema gaat aan de slag met al onze bijdragen en maakt er een heel mooi geheel van: een cassette met vier boekjes. Daarna komen drukkerij Van Leer en De Jong en boekbinder Wytze Fopma in het spier.

Belangstelling? Meld je alvast aan voor onze mailinglijst, of bestel dit boek via www.mooieplaatsys.frl.