8 februari 2012

Duizend dagen in China


'Duizend dagen in China' is de titel van het laatste boek van Bettine Vriesekoop. De voormalig tafeltennisprof woonde vier jaar in Peking, voorafgaand, tijdens en na de Olympische Spelen van 2008. In deze periode (2006-2009) werkte ze als correspondent voor NRC Handelsblad. Over die tijd gaat haar boek.

Ze beschrijft hoe haar dagelijks leven eruit ziet. Waarin China afwijkt van Nederland, hoe haar ayi (huishoudelijke hulp) er bijvoorbeeld voor zorgt dat haar gas en elektriciteit op tijd wordt betaald, hoe zij aan haar assistent Colin komt, en dat haar zoon Tymo een hondje krijgt.

Ook vertelt ze over reportages die ze maakt voor de krant, hoe de overheid probeert te sturen en hoe soms dappere gesprekspartners haar toch te woord staan. Ze bezoekt Noord-Korea, praat met ouders wiens kinderen zijn gedood op het Tianamen-plein en interviewt kunstenaar Sui Jianguo. Haar boek heeft soms iets opstelachtigs - zoals haar lezing gisteren in Drachten ook iets van een volwassen spreekbeurt had.

Maar ze biedt vooral veel informatie over het leven in China. Als lezer en luisteraar krijg je een beter inzicht in de denktrant van de Chinezen en hun cultuur. Ze kan bovendien haar ervaringen van nu vergelijken met die van de jaren tachtig, toen ze als jonge tafeltennisster in China mocht trainen.

De bijeenkomst met de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland (SLAS) was een van de laatste rond 'Duizend dagen in China', haar vierde boek. 'Ik ga nu afbouwen om tijd te maken voor het schrijven van een nieuw boek.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten